Distances līgums un atteikuma tiesības

Preču iegādes noteikumi:
 • Tā kā www.well24.eu piedāvātās preces pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, šādā gadījumā, pircējam veicot pasūtījumu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgums.
 • www.well24.eu visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%. Piedāvātās cenas ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas līdz 30.00 EUR nav iekļautas norādītajā preces cenā.
 • Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties izmantojot bankas pārskaitījumu, iespējams arī norēķins preces saņemšanas  brīdī skaidrā naudā.
 • Veicot pasūtījumu, ir nepieciešams norādīt e-pasta adresi, lai klientam varētu atsūtīt instrukcijas, rēķins-pavadzīme u.c. nepieciešamā dokumentācija.
 • Pirms sākt iegādāto preci izmantot, lūdzu rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.
 • Ja pārdomājāt un nolēmāt atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. www.well24.eu saglabā tiesības atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā. Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: info(at)well24.eu vai pa tālruni: +371 26448884, norādot pasūtījuma numuru un datumu.
 • Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).
 • Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.
 • Ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas normas, SIA „Uz veselību” saglabā ar pircējiem noslēgtos pirkuma līgumus grāmatvedības kārtošanai nepieciešamajā apjomā.
   
Kas ir atteikuma tiesības un kādos gadījumos tās var izmantot?
 
Atteikuma tiesības
 
Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.
Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad Pircējs ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un, ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāinformē Uzņēmums ( SIA "Uz veselību”, juridiskā adrese Mālkalns prospekts 9-27, Ogre, LV-5001, tālruņa numuri: 26448884, e-pasta adrese: info (at) well24.eu ) par lēmumu atteikties no šā līguma.
Pircējam jānosūta preces atpakaļ Uzņēmumam vai jānodod to Uzņēmuma pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Uzņēmumam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.
Ja Pircējs atsakās no šā līguma, Pircējam tiks atmaksāti visi no Pircēja saņemtie maksājumi, tajā skaitā Pircēja samaksātie piegādes izdevumi, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad tiks saņemts atteikuma pieteikums.
Uzņēmums visus pircēja veiktos maksājumus, tajā skaitā par samaksātajiem piegādes izdevumiem, pārskaita Pircējam uz Pircēja norādīto Latvijas Republikā reģistrētu bankas kontu.
Par Pircēja lēmumu atteikties no šā līguma netiks iekasēta nekāda papildus maksa.
Pircējam preces jānosūta atpakaļ uz Uzņēmuma juridisko adresi (SIA "Uz veselību”, juridiskā adrese Mālkalns prospekts 9-27, Ogre, LV-5001) ne vēlāk, kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Uzņēmumam nosūtīts atteikuma pieteikums.
Pircējam jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.
Uzņēmumam ir tiesības aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu ilgāk par 14 (četrpadsmit) dienām līdz brīdim, kad Uzņēmums ir saņēmis atgriezto preci.
Pircējs ir atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.
Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, iepazīties vizuāli ar izskatu, izmēru, taču neveicot nekādas manipulācijas. 
Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Pircējs ir atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. 
Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
 • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 • patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, tādām precēm, kā uztura bagātinātāji, ja ir atvērts šo preču iepakojums un/vai ir bojāta drošības plombe;
 • prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;
Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jānosūta Uzņēmumam Preču atteikuma pieteikums https://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu
Jūsu Sanda un Rinalds